AKTUELLT

HÖJDA OCH SÄNKTA MILERSÄTTNINGAR VID TJÄNSTERESOR


Finansdepartementet har presenterat ett förslag på nya belopp gällande skattefri milersättning vid tjänsteresor.


När det gäller resor med egen bil i tjänsten vill man höja den skattefria ersättningen till 24 kr/mil. När det gäller resor i tjänsten med förmånsbil höjs den skattefria milersättningen till 12 kr/mil enligt förslaget (förmånsbilar som helt drivs med el undantas).


För elbilar föreslås däremot att den skattefria milersättningen sänks till 6 kr/mil.

KONTAKTA OSS