INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY


Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur C Stjernström Ekonomi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.


1. Vilka är C Stjernström Ekonomi?
C Stjernström Ekonomi är bifirma till Starstream AB, Orgnr: 556877-8962 och är personuppgiftsansvarig. C Stjernström Ekonomi ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller annat sätt.


Kontaktuppgifter till oss:
C Stjernström Ekonomi/Starstream AB, Kungsgatan 18, 185 34 Vaxholm
Tel: 070 7193097 E-post: camilla@stjernstromekonomi.se


2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för kunder och besökare på hemsidan.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.


3. Data som samlas in och hur den används. I dessa fall är C Stjernström Ekonomi personuppgiftsansvarig.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.


Som personuppgiftsansvarig har C Stjernström Ekonomi ansvare för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


4. Säkerhet
C Stjernström Ekonomi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.


5. C Stjernström Ekonomi som personuppgiftsbiträde
C Stjernström Ekonomi agerar som personuppgiftsbiträde för dig som har våra ekonomitjänster. Det krävs i de allra flesta fall ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och C Stjernström Ekonomi. C Stjernström Ekonomi agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet. Vid förfrågan hjälper vi till med personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss.


6. Underbiträden
C Stjernström Ekonomi använder underbiträden till vissa av våra tjänster. Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att finnas med samtliga underbiträden.


7. Överföring av information
C Stjernström Ekonomi och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.


8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter

Som registrerad hos C Stjernström Ekonomi har du följande rättigheter:
• Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.


• Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.


• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.


• Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:


– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


• Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.


• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.


• Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 070 7193097 eller via e-post camilla@stjernstromekonomi.se

KONTAKTA OSS