BOKSLUT


Vi tar fram kvartals- halvårs- och årsbokslut och ansvarar för all dokumentation som revisorn behöver för att kunna genomföra revisionen. Vid ett årsbokslut avslutas den löpande bokföringen för året och alla transaktioner sammanställs. Informationen i balans- och resultaträkningen sammanställs och redovisas för räkenskapsåret. Om du är kund hos oss har vi en god insyn i er ekonomi som gör att vi kan ge rådgivning vid problem.  


Denna tjänst erbjuder vi oavsett om du är kund hos oss eller inte


ÅRSREDOVISNING


Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar måste varje år upprätta en årsredovisning. En årsredovisning är en rapport över verksamhetens ställning och resultat. Den innehåller verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.


Vi hjälper dig att upprätta ditt bolags åsredovisning och sköter därefter rapporteringen till Skatteverket. 

DEKLARATIONER


När bokslutet är klart ska deklarationen lämnas in. Vi hjälper dig med upprättande av skattedeklarationer för arbetsgivaravgift, personalskatter samt moms. Vi ser till att den kommer in i tid och att du betalar rätt skatt.

KONTAKTA OSS